Selecteer een pagina

DESINTEGRATIE ALS VOEDINGSBODEM VOOR WEDERGEBOORTE

 

De oude werkelijkheid (3D) desintegreert. Met de zoneclips van 21 augustus komt steeds meer een nieuwe werkelijkheid (5D) op de voorgrond. Die verandering gebeurt van binnenuit. Daardoor kan het lijken alsof er niets of weinig verandert tot het moment dat je de innerlijke grote verschuiving niet meer tegen kunt en wilt houden. Dan wordt die onvermijdelijk zichtbaar in de buitenwereld. Niet te stuiten kan dan desintegratie inzetten. Alle houvast laat los, de wereld zoals je die kent stort in en chaos blijft over, terwijl je ergens waarschijnlijk wel weet dat het jouw eigen diepe innerlijke wens was die alles in gang heeft gezet. 

Zo’n grote shift is met de zoneclips van 21 augustus versterkt in het collectieve bewustzijn om onvermijdelijk door te zetten. Niet alleen een klein deel van alle mensen die ervoor kiezen te veranderen maar alle mensen veranderen van binnenuit. Graag deel ik in deze nieuwsbrief over de grote verschuiving die ik sinds het begin van dit jaar heb ervaren en hoop je te inspireren om in meesterschap aanwezig te blijven, wat er ook gebeurt in je leven, hoe groot de verandering ook is die essentie door je heen manifesteert. Dan volg je essentie. Durf jij het aan om, zonder te weten wat er tevoorschijn komt, deze transitie toe te laten? Kun jij, als het geen rozengeur en maneschijn is op je spirituele weg, in meesterschap door bewegen, beheerst en gepassioneerd voor een nieuwe werkelijkheid gebaseerd op liefde, licht en de overvloed die je wenst te ervaren?

Op 14 februari 2017 deelde ik aan het toen 30-koppige team van Het Huis van Licht Nederland mee dat het daar eindigde, dat wat daarvoor ervaren was allemaal niet (meer) waar was en alles dat opgebouwd was stopte. Ik kon het in mijzelf niet langer overeind houden en koos voorbij plichtsbesef, verantwoordelijkheidsgevoel en trouw om de stekker eruit te trekken. Een gedroomde en prachtige werkelijkheid leek abrupt te stoppen, kapotgeslagen en niet meer te bestaan. Wat een schoonheid hadden ‘we’ recent nog ervaren tijdens de Poort van Liefde retreat in Zwitserland. En nu leek alles een illusie, niet waar en een zeepbel. Alsof zojuist een intieme relatie abrupt was verbroken.

Ik kon op dat moment nog niet vermoeden wat deze stap betekende en in gang zou zetten. In het verleden zou ik me in een situatie zoals deze oprichten met wilskracht om door te gaan. Dit keer heb ik ervoor gekozen elk detail en aspect van de desintegratie te ervaren, te beleven, te voelen en te doorzien. Terwijl ik de nodige praktische stappen zette om Het Huis van Licht (mezelf) overeind te houden kon ik geleidelijk contact maken met mijn innerlijk. En daar ontdekte ik dat ik de hoop had opgegeven. Als dit niet verder kon gaan, wat had het dan nog voor zin. Het moest overeind blijven. Het optimisme dat mijn natuur is heb ik daar kapotgeslagen en mij afgevraagd waarom ik nog verder zou gaan met leven. Ook hierin heb ik mezelf toegestaan de creatie te ervaren tot aan de uiterste grenzen. Om er niet meer van weg te gaan maar opnieuw tot in de diepste krochten van het duister te kruipen en alles boven water te halen. Een intense ervaring van onthechting, waarna er niets of niemand overblijft. In het proces zelf heb ik het diepe verdriet en de pijn van eenzaamheid in de afscheiding van mijn ware zelf gevoeld. Wow, wat een pijn kan een mens in zich dragen.

Door het hele proces heen trof ik een diepgeworteld schuldgevoel en een verlammende schaamte aan die door alles heen maakte dat wat ik ook deed bij voorbaat fout, slecht, vies, manipulatief of dominant is. Probeer dan nog maar eens tot een besluit te komen. En ja, ik heb gedacht dat ik iedereen zover moest krijgen mijn visie als de zijne of hare aan te nemen om tot eenheid te komen. Ik heb gedacht dat voor eenheid iedereen het met elkaar eens zou moeten zijn. Ik heb alles dat in mijn macht lag ingezet om daar gepassioneerd en vurig voor te strijden. Ik heb niet willen wachten tot de eenheid die ik had gecreëerd (weer) uiteen zou vallen, en daarom mijzelf toegestaan die eenheid eigenhandig kapot te slaan. Ik heb seksuele energie als manipulatie ingezet om mijzelf en anderen open te breken en zo het goddelijke te bereiken. Ik heb niet willen wachten tot de liefde in de familie, de vriendschap, de samenwerking en de intimiteit van het team van Het Huis van Licht uiteenviel. Ik heb die pijn niet willen voelen, niet onder ogen willen zien. Ik heb niet willen ervaren hoe ik afgescheiden was van waarvoor ik werkelijk hier ben, wat ik wens te ervaren, wie ik werkelijk ben en hoe in die diepte vervulling en gelukkig zijn voelen. Ik heb niet willen erkennen dat ik ongelukkig was. Dat ik het team van Het Huis van Licht als een juk op mijn schouders droeg en niet wilde zien dat ik mijzelf en de mensen om mij heen een rad voor ogen draaide in een droom te mooi om waar te zijn. Ik heb op 14 februari 2017 opgegeven.

Heel geleidelijk ben ik in het stappen nemen overgegaan van het overeind houden van naar het tot in de kleinste details aan toe tot een einde te brengen van alles dat ik in gang had gezet. Onderweg transformeerden geleidelijk het schuldgevoel en de schaamte. En nu weet ik dat er een stroom van liefde is die door ieder mens op unieke wijze uitdrukking geeft aan eenheid. Het unieke maakt dat de volle potentie van ieder mens in deze wereld vrijkomt, en daarin manifesteert eenheid. Nu weet ik dat als er eenheid is nog steeds niet iedereen het met elkaar eens zal zijn. Nu weet ik dat het niet aan mij is om mensen te overtuigen, mee te nemen op weg, te dragen, te babysitten, vooruit te duwen, aan hun haren mee te trekken, onder hun kont te schoppen. In energetische soevereiniteit is het aan ieder mens zelf, autonoom, om vanuit vrije wil wat ik voor kan leven te volgen. Nu weet ik dat in elegantie het slaan niet nodig was geweest omdat ik in liefde nooit geslagen zou worden als ik vertelde dat ik ongelukkig was. Nu weet ik dat de angst voor het (weer) verliezen van die liefde de ondragelijke pijn van het verliezen van mijzelf als wortel in zich droeg.

En, nu weet ik dat het eindigen van deze illusie voor mij het verbreken van het geheel van de oude werkelijkheid betekende. Die breuk toont mij de weg naar een nieuwe ervaring van vrijheid, geluk en vervulling. Nu weet ik dat die grote droom van een nieuwe werkelijkheid niets minder dan waar is en dat ik onverschrokken, onverminderd gepassioneerd en vol vuur ga voor mijn bijdrage aan de manifestatie van daarvan. Nu vraag ik de mensen met wie ik samenwerk wat zij willen, wat zij weten, wat zij voelen en heb ik geleerd om te luisteren. Nu ervaar ik dankbaarheid, verwondering, nog dieper nederigheid en ontzag in elke stap die vorm aanneemt, elk samenzijn waarin afscheiding oplost en essentie tot leven komt, en geniet ik in volle aanwezigheid en openheid in rust en kalmte van ieder contact met de mensen om mij heen. Wow, wat heb ik veel geleerd. En wat is het een geschenk om daarin te delen met de mensen die ik ontmoet.

En het leren is niet geëindigd. Doorlopend leer ik over mijzelf, over het leven, over relatie, communicatie, commitment en creatie en weet en zie ik dat dit proces van desintegratie voort zal duren tot er niets meer over is van het oude, van de oude Chris, van de oude mensheid en de oude aarde. Die desintegratie is de voedingsbodem voor wedergeboorte. Voor het nieuwe binnen en buiten. Zorgvuldig laat ik nu het nieuwe tot leven komen in mijzelf en begin ik meer dan ooit het totaal van mijn wezen te ervaren. Een groot stralend licht dat in en door mij als mens heen deze wereld in stroomt. Heel zorgvuldig bouw ik nieuwe relaties op: ik kies samenwerking, vriendschap, familierelaties en leiderschap in liefde. Ik kies liefde als de enige mogelijkheid. Hoe intens ook, ik had van deze ervaring van desintegratie niets willen missen.

Op 28 augustus is het bedrijf met de naam Het Huis van Licht BV beëindigd. De houder waarbinnen door velen zo veel moois, pijnlijks, groots en kleins van het leven is ervaren is gedesintegreerd. Wat daaruit geboren wordt is zichtbaar aan het worden. Beide processen zijn nog gaande.

Per 1 oktober vind je al het aanbod en heel veel nieuws op www.chrispouw.nl. De komende weken neem ik je graag mee in dit geboorteproces waarvoor desintegratie de voedingsbodem is en is geweest. Alleen in de afbraak van het oude kon het nieuwe zichtbaar worden. En wat een schoonheid, kracht, potentie en liefde komt daar vrij binnen, en buiten. 

Durf jij het oude toe te staan om te desintegreren? Om alles waar je dacht houvast aan te hebben los te laten? En tot het bot de verandering naar een nieuwe werkelijkheid door je heen te laten komen? Dan heeft het nieuwe dat in jou tot leven komt een kans om direct in de puurste vorm in jou tot uitdrukking te komen. Dan volg je jouw essentie. Welkom in de nieuwe werkelijkheid.

Bekijk hoe wij omgaan met persoonsgegevens in onze Privacyverklaring.

ONTVANG NU HET
GRATIS E-BOOK!

 

OEFENING IN VERTROUWEN

Met deze oefening in vertrouwen neem je op eigen kracht stappen om vertrouwen binnenin jezelf terug te vinden en te herstellen.

You have Successfully Subscribed!