Selecteer een pagina

De heilige mens ontwaakt

Dagboek over Levend Meesterschap – 19 april 2018

Tijdens de workshop intimiteit gisteravond opende door de groep heen de multidimensionale ruimte en kwamen we in een stroom van activatie terecht. Dat is de vloeibaarheid en intimiteit waarin in de ontmoeting wat nog vast zit aan het licht komt en transformeert, in eenvoud en moeiteloos. Er is niets meer te verbergen, er is niets dat niet mag bestaan, en wat in de uitwisseling één-op-één tot leven komt kan zonder verzet of weerstand ervaren worden. Die openheid, die intimiteit, die samenwerking in liefde in relatie noem ik heilig. Innerlijk ontstaat ruimte voor het nieuwe en de volle potentie van de verbinding. Dat wat vanuit essentie in de ontmoeting tot uitdrukking wil komen kan tot leven komen. Dus heilige relatie is een ruimte of houder waarin vanzelfsprekend innerlijk en in de ontmoeting essentie in de vorm tot leven kan komen, vloeibaar en direct.

Dat vraagt een diepe intimiteit en de bereidheid pijn te leren ervaren en integreren. Als de vrouw of het vrouwelijke zich opent en als de man of het mannelijke aanwezig komt dan is er geen ontkomen aan dat de trauma’s, de afscheiding en het verliezen van jezelf ofwel je essentie worden aangeraakt. De volledige opening van het vrouwelijke tot en met het lichaam dwingt aanwezigheid af. De volledige aanwezigheid van het mannelijke dwingt openheid af. Niet dominant of geforceerd maar als een natuurlijk gegeven. In de balans is er in de man aanwezigheid en openheid en in de vrouw openheid en aanwezigheid. In die ontmoeting innerlijk en met een ander kan dat immense potentieel dat in ieder mens en iedere ontmoeting van mens tot mens beschikbaar is geleefd worden.

In die intimiteit van aanwezigheid en openheid komen lagen van bewustzijn en creatie tot leven die voorheen niet leken te bestaan. Dat kunnen vervormingen en verdichtingen zijn en natuurlijk ook het nieuwe dat in de ontmoeting als potentie klaarstaat. De vervormingen op het gebied van relatie, macht, seksualiteit en ook geld komen ongetwijfeld aan bod in elke ontmoeting waarin ruimte is om in intimiteit bij elkaar te zijn. Wat zijn je verwachtingen, verlangens, behoeften? Wie waren je tot voorbeeld en in hoeverre ben je nog bezig om hun overtuigingen te bewijzen als waar? Ben je eigenaar van jouw seksualiteit of ben je vatbaar voor manipulatie, dominantie en verleiding? Ken jij je energetische begrenzingen? Weet je wat je wil en ben je in staat wat jij wil helder en open te communiceren? Durf je te geven en te ontvangen? En durf je ook te nemen?

Het bekende relatieparadigma is aan het ontmantelen. De oude regels gelden niet langer en een heel nieuwe ruimte voor ontmoeting, interactie en relateren is zich aan het openen. Velen ontdekken en experimenteren natuurlijk allang in die ruimte en toch is de vraag die in mij opkomt: waar is er werkelijk ruimte voor essentie en die onmetelijke kracht/macht die in ieder mens beschikbaar is? Stel je voor dat het oude paradigma is ontmanteld, dat de vervormingen uit ons DNA en geheugen zijn verdwenen en dat je opent in een vrijheid die betekent dat wat jij voelt als beweging of impuls vanuit essentie zonder toestemming, dwang of twijfel vormgegeven kan worden. Dan wordt het leven op aarde een dans. Van kortstondige tot levenslange ontmoetingen ofwel relaties voor manifestatie van het goddelijke nemen met jouw heldere en bewuste keuzes vorm aan. Een eenmalige ontmoeting in intimiteit kan openen tot met de aanraking in het lichaam in seksualiteit. Daarin kan het hoogst mogelijke potentieel in en door jou en de ander heen in de vermenigvuldiging van jullie potentieel uitstromen. Niet meer voor jou zelf als duale persoonlijkheid maar in dienstbaarheid en beschikbaarheid aan een veel groter geheel. Een ontmoeting die ik ervaar als heilig en waarin ik voorzie hoe het heilige terug zal keren op aarde als de mensheid nieuw ontdekt, leert en integreert wat relatie is als die heilig wordt.

Ik ben heilig.
Ik ben mens.
De heilige mens in mij leeft.

Over dit dagboek

Regelmatig deel ik inzichten, ervaringen, informatie en belevenissen over het proces van openen in Levend Meesterschap, multidimensionaal leven, een nieuwe werkelijkheid en de terugkeer van het heilige op aarde. Ik geniet ervan om in de vibratie van het nieuwe te schrijven en hoop dat mijn woorden je inspireren.

En, ik merk dat in deze vorm aandacht geven aan wat er in mij nieuw tot leven komt heerlijk is om te doen. Ik zie dat ik daarmee voeding geef aan een breed draagvlak voor wat ik vurig wens tot leven te zien komen in de vorm en op aarde: een verlichte nieuwe mensheid. Veel lees- en voelplezier.

Chris Pouw

Bekijk hoe wij omgaan met persoonsgegevens in onze Privacyverklaring.

ONTVANG NU HET
GRATIS E-BOOK!

 

OEFENING IN VERTROUWEN

Met deze oefening in vertrouwen neem je op eigen kracht stappen om vertrouwen binnenin jezelf terug te vinden en te herstellen.

You have Successfully Subscribed!