Selecteer een pagina

De poort van de zevende hemel gaat open

Gisteravond nam ik tijd om samen met mijn vrouw Bibi contact te maken met wat er in de energie van de nieuwe maan in ons open ging. In de vraag wat ons door de komende week heen verbindt, terwijl ik in Zwitserland de retreat geef, kwam stao voor stap aan het licht waar het om ging.

Wandelend door ‘onze’ wijk liepen we richting een mogelijk huurhuis in een nieuwbouwproject in de buurt. Het project ligt binnen de grenzen van het voormalige klooster Nieuwlicht. In de boerderij (die nu nog bestaat als bedrijfdspand) was tot het begin van 2017 mijn voorgaande bedrijf Het Huis van Licht gevestigd. Een mooie krachtplaats. Voelbaar kwam binnen ons en door het nieuwbouwproject iets nieuws tot leven en voelden we de huizen als mogelijke nieuwe woonplek voor ons. Zonder hechting aan deze mogelijkheid begon iets van de innerlijke en de collectieve beweging aan het licht te komen. Nog niet zo zeer in woorden, maar wel als gevoel.

Verder wandelend liepen we langs de rotonde (Marnixlaan/laan van Chartroise) die ik als erfenis uit de Huis van Licht tijd nu met liefde nog huur. Zolang als nodig blijf ik verbonden met deze prachtige plek die mij zo veel gegeven heeft en nog geeft. We spreken naar elkaar uit: ‘ik toon mij aan de wereld, ik toon jou aan de wereld, ik toon ons aan de wereld’. Alles dat open is getrokken, aangeraakt, vernietigd en tot leven gekomen in de prachtige tijd op deze plek is aan het integreren. Zoals een vriendin ons toewenste zijn we op weg naar de belichaming van de eenheid van ons gezin en het betreden van de wereld in die intimiteit, openheid en liefde. Nog wat onwennig liepen we terug richting huis.

Thuis aangekomen konden we verder verdiepen. In aanraking werd zichtbaar wat er in onze ontmoeting innerlijk en door ons heen open ging. Het ‘laatste’ zegel waarmee de poort van de zevende hemel gesloten bleef kon geleidelijk oplossen. Met zachte aanraking, drakenvuur, intiem contact en het hele mannelijke en vrouwelijke in ons lichaam vonden we elkaar daar, in de zevende hemel. Niet meer boven, geestelijk, ver weg, maar hier, tastbaar, voelbaar en levendig als werkelijke ervaring op aarde. Uit het zegel lieten de laatste resten van strijd, op eigen kracht bezig zijn, eenzaamheid, machteloosheid en wantrouwen los. En zo voelden we hoe een stoet van engelen en lichtmeesters door ons heen kwam. Onze engel lichtlichamen stralend in onze fysieke lichamen. Het hemelrijk op aarde is hier en daar ontmoetten wij elkaar en bovenal onszelf in ons licht, in gelukzaligheid.

De poort viel helemaal open met de intentie ‘Ik ben gekomen in naam van het licht’. De poort van de zevende hemel (innerlijk) is open.

Vanmorgen vroeg bij het afscheid hield ik Bibi in mijn armen en voelde ontroering, vreugde en ontzag. De zevende hemel, het hemelrijk op aarde is hier. In mij leeft de mensgeworden engel, de geïntegreerde mens en in die volheid ontmoet ik nu mijn vrouw. Voordat ik ga vraag ik haar wat het patroon is waardoor ik steeds wegga als er weer zo’n ruimte open is gegaan en tot slot of zij de volgende keer (weer) mee gaat. Samen de wereld in om waar we ook zijn, wie we daar ook ontmoeten de poort van de zevende hemel open te laten zijn. En nu ik dit schrijf voel ik en besef ik dat in mijn het mannelijke en vrouwelijk nu zo intiem met elkaar samenwerkt. Ik ben heel.

Over dit dagboek

Regelmatig deel ik inzichten, ervaringen, informatie en belevenissen over het proces van openen in Levend Meesterschap, multidimensionaal leven, een nieuwe werkelijkheid en de terugkeer van het heilige op aarde. Ik geniet ervan om in de vibratie van het nieuwe te schrijven en hoop dat mijn woorden je inspireren.

En, ik merk dat in deze vorm aandacht geven aan wat er in mij nieuw tot leven komt heerlijk is om te doen. Ik zie dat ik daarmee voeding geef aan een breed draagvlak voor wat ik vurig wens tot leven te zien komen in de vorm en op aarde: een verlichte nieuwe mensheid. Veel lees- en voelplezier.

Chris Pouw

Ontvang Updates

Bekijk hoe wij omgaan met persoonsgegevens in onze Privacyverklaring.

ONTVANG NU HET
GRATIS E-BOOK!

 

OEFENING IN VERTROUWEN

Met deze oefening in vertrouwen neem je op eigen kracht stappen om vertrouwen binnenin jezelf terug te vinden en te herstellen.

You have Successfully Subscribed!