Selecteer een pagina

De stem van mijn sterrenkind

Dagboek over Levend Meesterschap – dag 40

Vrijdag tijdens het klankconcert – een meditatief concert in de vorm van een actieve meditatie met klank – kon ik voor het eerst doorlopend en glashelder zien wat mijn woorden en klank deden in de mulidimensionale ruimte, in bewustzijn, in het quantumveld en door mijzelf en de aanwezige mensen heen.

Vooraf stemden wij met een groep mensen af op de manifestatie van een school waarin het uitgangspunt voor het werken met kinderen (en mensen) hun hoogste bedoeling vanuit essentie is. Het aanspreken van spirituele vermogens en multidimensionaliteit hoort er ook bij. In dat veld ontmoetten we de collectieve razernij en verontwaardiging over inadequaat ouderschap en leraarschap. Natuurlijk in het besef dat er geen goed en fout en geen schuld bestaat. Er is geen kwade opzet, wel onbewustheid. Wel worden kinderen gezien als onbekwaam en kunnen de volwassenen hen alles leren wat ze moeten weten. Deels is dat waar. Voor een groter deel is er simpelweg geen bewustzijn en training in het omgaan met de kleine meesters die voor onze neus staan. Als vader ben ik die leerweg gegaan en nog aan het gaan en verheug mij in het gegeven dat mijn dochter met regelmaat opent in een ruimer bewustzijn en zich daarin uitdrukt. Een diepe wens van haar en van mij gaat in vervulling. Elkaar door de dimensies heen leren kennen en hier op aarde in die ruimte, in liefde en in licht samenleven en samenwerken.

Met het onthechten van dit veld van het gekwetste kind opende de ruimte voor het nieuwe. Terwijl ik intuïtief cello speelde kon ik in mijzelf mijn sterrenkind zien. En met dat kind mijn sterrenfamilie. Zoals een deelnemer zei: ‘En je bent niet alleen’. Wat een bekrachtiging en wat een genot om nu in en door mijzelf heen die hele familie achter mij te voelen staan. En daarna gebeurde het. Met die aansluiting liet de illusie van onveiligheid los en kon het sterrenkind in mij zich uitdrukken in stemklank. Eerst in tonen en daarna in sterrentaal. Regelmatig spreek ik talen uit andere dimensies maar deze zo eigen taal raakte mij diep. Daarna kon ik iedereen aankijken en uitspreken ‘Ik zie je’. Daarmee sprak ik direct het sterrenkind aan en kwam het in vrijwel iedereen naar voren. Wat een liefde en vreugde om elkaar hier als één grote sterrenfamilie te ontmoeten en in samenwerking te komen.

Helder komt nu de synchronisatie, het online komen, van de sterrenfamilie tot leven op aarde. Dit is het tijdperk van het licht. Bereid je voor en maak je klaar voor de hereniging met je lichtvrienden op aarde. Met de gebundelde lichtkracht in samenwerking en geactiveerde aanwezigheid op aarde ontwaakt de mensheid.

Is het sterrenkind in jou wakker?

Over dit dagboek

Regelmatig deel ik inzichten, ervaringen, informatie en belevenissen over het proces van openen in Levend Meesterschap, multidimensionaal leven, een nieuwe werkelijkheid en de terugkeer van het heilige op aarde. Ik geniet ervan om in de vibratie van het nieuwe te schrijven en hoop dat mijn woorden je inspireren.

En, ik merk dat in deze vorm aandacht geven aan wat er in mij nieuw tot leven komt heerlijk is om te doen. Ik zie dat ik daarmee voeding geef aan een breed draagvlak voor wat ik vurig wens tot leven te zien komen in de vorm en op aarde: een verlichte nieuwe mensheid. Veel lees- en voelplezier.

Chris Pouw

Ontvang Updates

Bekijk hoe wij omgaan met persoonsgegevens in onze Privacyverklaring.

ONTVANG NU HET
GRATIS E-BOOK!

 

OEFENING IN VERTROUWEN

Met deze oefening in vertrouwen neem je op eigen kracht stappen om vertrouwen binnenin jezelf terug te vinden en te herstellen.

You have Successfully Subscribed!