Selecteer een pagina

De stilte die God heet

Dagboek over Levend Meesterschap – 20 maart 2018

Deze hele week ging mijn aandacht naar klank en met name een diepe stilte die zich in mij opent. Ik noem die stilte God. Er is zoveel gebeurd dat ik niet weet waar te beginnen met delen. Daarom een parel in de waslijst van wonderschone, intense, uitdagende, confronterende en verruimende ervaringen.

Vrijdagavond was er een klankactivatie in de Marnixzaal van de muziekschool op het Domplein in Utrecht. Met alle aanwezigen werd stap voor stap in een opstelling vorm gegeven aan een houder voor een nieuwe werkelijkheid die beschikbaar kwam. Met pianoklank kwam het veld tot leven. Daarna stapten de drie zangers in en kon het veld in een nog grotere intimiteit komen. Vloeibare aanwezigheid in het lichaam en het besef dat niets meer overeind hoeft te worden gehouden. Daarna ontmoetten de drie aanwezige masseurs drie andere deelnemers voor een aanraking in het klankveld. Het smelten zette door en na een reeks van stappen konden een man en een vrouw elkaar in het midden van de kring ontmoeten. Beide openden in de gouden (goddelijke) staat en hadden dezelfde ervaring. Vanaf het moment dat die staat er was was het stil. Niet alleen innerlijk maar ook letterlijk stil. Een staat van zijn die ik nooit eerder in deze intensiteit had ervaren was voelbaar en zichtbaar aanwezig in de ruimte en de mensen. Dat is de stilte die God heet. Beide (en iedereen) waren aangeraakt, ontroerd, verward en straalden een sfeer van heiligheid, sereniteit en stralende aanwezigheid uit. In ontmoeting met de andere mensen opende bij een paar van hen spontaan ook die staat van het heilige in en door het lichaam heen. Vreugde, diepe ontroering en ook eenvoud waren woorden die ik ervoor zou gebruiken. Een nuchterheid in de aanwezigheid van God in en door het lichaam heen.

Een van de zangers waar ik mee samenwerk, Anna Majchrzak, schreef onderstaande getuigenis naar aanleiding van de avond. Ik deel deze woorden omdat ze mij diep raakten en meer inzicht gaven in de wonderlijke ervaring:

Ik voel een continue mogelijkheid liefde te voelen. Nu en dan wordt het pure voelen onderbroken door een externe gedachte, waarna ik me relatief snel herinner dat voelen/zijn en denken één kunnen zijn. Waarbinnen ieder moment opgeslagen zit en tegelijk gevoeld kan worden. Mijn bevinding is dat ik me verbonden voel met het pure liefdeswezen van mijn gekende voorvaderen en andere externe verbindingen waarmee ik intimiteit/liefde en/of kwetsbaarheid heb uitgewisseld. De herinneringen van beperktheden in de uitingsvormen vervagen in afstemming met het hogere/pure wezen, levend in dezelfde vorm. Ik kan tientallen dierbaren tegelijk voelen in mijn lichaam en energie putten uit hun liefde voor de aarde omdat ik die kan zien en ervaren. Het delen in liefde opent de poorten van mijn geesteslichaam via mijn energetisch lichaam van voelen naar het aardse lichaam. Door de geopende poort wil de geest vrijuit stromen/ dansen en zingen in mijn lichaamscellen.

Steeds minder hoef ik mij bezig te houden met vergeten en steeds meer energie houd ik over voor herinneringen. Wat een geluk om de vrijheid te ervaren om te kiezen voor al het goddelijk levende dat zich zo kwetsbaar toonde te midden van alle tot nu toe beleefde ervaringen. Wat een gelukzalig gevoel dat er een onophoudelijke stroom van leven nog te beleven is die dit alles ieder moment in zich draagt voor mij om te zien. De waarheid dat ik de mogelijkheid en verantwoordelijkheid in me draag om te kiezen wat ik wil zien en beleven fluistert als een kwetsbare adem in mijn wezen. De herinnering aan de schoonheid van rijke vocale of instrumentale klanken is mijn meest succesvolle verleider om mijn gehoor te scherpen voor deze zachte fluisteringen. Ook de pure menselijke door lichamelijke uitwisseling geactiveerde liefdesenergie herinnert mij aan de schoonheid en essentie van levend mogen zijn. Muziek mag ik me in vrijheid laten raken en bij me naar binnen laten komen van vele verschillende aardse en onaardse bronnen. Lichamelijke uitwisseling wens ik dezelfde vrijheid toe. Genietend en dankbaar voor de vrijheid die ik ervaar in liefdevolle verbinding met mijn eigen lichaam. En voor de vrijheid in uitwisseling via energetische lichamen wanneer ik mijzelf geopend weet voor deze fluisteringen. Dankbaar herinneringen puttend uit de eindeloze bronnen van klanken reeds vereeuwigd, die naast de herinneringen van mijn eigen geest de poorten van de gevoelsherinneringen openen. Genietend aanwezig in het verlangen van mijn fysieke vorm om in alle lagen vrijuit te delen met de wezens waar mijn hart naar uit gaat. Wanneer ik mijn lichaam en hart vrij beweeg veranderen de fluisteringen in luide woorden, doordat zij weerklank vinden in de opening van de akoestische ruimte van de uitwisseling.

Ik vier het leven dat zich in en aan mij openbaart.

Over dit dagboek

Regelmatig deel ik inzichten, ervaringen, informatie en belevenissen over het proces van openen in Levend Meesterschap, multidimensionaal leven, een nieuwe werkelijkheid en de terugkeer van het heilige op aarde. Ik geniet ervan om in de vibratie van het nieuwe te schrijven en hoop dat mijn woorden je inspireren.

En, ik merk dat in deze vorm aandacht geven aan wat er in mij nieuw tot leven komt heerlijk is om te doen. Ik zie dat ik daarmee voeding geef aan een breed draagvlak voor wat ik vurig wens tot leven te zien komen in de vorm en op aarde: een verlichte nieuwe mensheid. Veel lees- en voelplezier.

Chris Pouw

Bekijk hoe wij omgaan met persoonsgegevens in onze Privacyverklaring.

ONTVANG NU HET
GRATIS E-BOOK!

 

OEFENING IN VERTROUWEN

Met deze oefening in vertrouwen neem je op eigen kracht stappen om vertrouwen binnenin jezelf terug te vinden en te herstellen.

You have Successfully Subscribed!