Selecteer een pagina

Omslagpunt: dagboek van een levend meester wordt New Reality Daily

Hereniging in het licht

Steeds ruimer opent nu het fysieke lichaam voor de ankering van je hoger zelf, je essentie ofwel je licht. Los van de dichtheid van je omgeving of welke omstandigheden op aarde dan ook kun je nu hier tot leven komen.

Vanmorgen opende hier in de retreat eerst het lichaam. Daarna volgde in stilte het tot leven komen van het levenslicht in de baarmoeder in de vorm van een ei van licht dat de oude opgeslagen pijn vloeibaar maakte en verving door de tijdlijn waarop niet langer het oude op de nieuwe generaties wordt overgedragen. In de prostaat werd een diamant geplaatst ook als portaal voor het levenslicht en met dezelfde ontkoppeling. In het mannelijk en vrouwelijke tot diep in het lichaam onthechting van de oude tijdlijnen, familiesystemen en zielegroepkarma en afspraken.

Met die opening kwam de council of Light op de voorgrond. In ons midden verscheen een lichtwezen van een ongekende schoonheid en liefde. Een van de ‘leiders’ van de council of Light. Liggend in stilte opende voor ieder het veld voor hereniging met hun sterren/lichtfamilie en veel meer.

Zelf werd ik welkom geheten in een moederschip. Een lichtschip zoals ik nog niet eerder zag. In het centrum werd ik welkom geheten door vele lichtmeesters in de intergalactische alliantie. Een nog diepere en haast fysieke tastbare hereniging met Ashtar, Imaila van Andromeda en Merlijn. Met tranen in mijn ogen en diepe ontroering in de liefdevolle herenigingen ontspande ik diep in het besef dat ik mijn weg alleen ga en daarin mij gesteund weet door deze machtige wezens.

Daarna maakte ik een ronde. In eenvoudige aanrakingen opende voor ieder specifieke aansluitingen: voor een vrouw opende de hereniging met haar moeder in de sterren. Haar hybride sterrenvariant kwam naar voren. Voor de volgende vrouw opende in haar hart met Christus, Maria Magdalena en Sananda de onvoorwaardelijke of universele Christus liefde. De derde vrouw kreeg een rondleiding in het kenniscentrum van Andromeda. Met een aanraking op haar hart kon de lijn van het verlies van contact verzachten en begonnen de lijnen te herstellen. Daarna volgde een man. Met een aanraking van zijn thymus verruimde de aanwezigheid van zijn ziel en werd ook hij welkom geheten in hetzelfde lichtschip. In de vierde vrouw opende in de aanraking via de vingertoppen van haar linkerhand de aansluiting op haar sterrenfamilie, ook via haar moeder daar. Tot slot de vijfde vrouw. Ze lag met gesloten handen voor haar hart. In een zachte aanraking opende ik haar handen en met de aanraking van haar hart opende daar haar sterren lichtlichaam.

Wat een wonderlijk mooie tijd om op aarde te zijn. Ik ben gekomen voor ascensie. Het gebeurt nu.

Over dit dagboek

Regelmatig deel ik inzichten, ervaringen, informatie en belevenissen over het proces van openen in Levend Meesterschap, multidimensionaal leven, een nieuwe werkelijkheid en de terugkeer van het heilige op aarde. Ik geniet ervan om in de vibratie van het nieuwe te schrijven en hoop dat mijn woorden je inspireren.

En, ik merk dat in deze vorm aandacht geven aan wat er in mij nieuw tot leven komt heerlijk is om te doen. Ik zie dat ik daarmee voeding geef aan een breed draagvlak voor wat ik vurig wens tot leven te zien komen in de vorm en op aarde: een verlichte nieuwe mensheid. Veel lees- en voelplezier.

Chris Pouw

Bekijk hoe wij omgaan met persoonsgegevens in onze Privacyverklaring.

ONTVANG NU HET
GRATIS E-BOOK!

 

OEFENING IN VERTROUWEN

Met deze oefening in vertrouwen neem je op eigen kracht stappen om vertrouwen binnenin jezelf terug te vinden en te herstellen.

You have Successfully Subscribed!