Selecteer een pagina

Het gaat om belichaming

Dagboek over Levend Meesterschap – 5 april 2018

En nu gaat het om belichaming. De daadwerkelijke natuurlijke, levendige en gevoelde ervaring van de aanwezigheid van heel je wezen, heel je licht en het goddelijke in, vanuit en dus door elke cel van je lichaam heen.

Uit een hyperbewustzijn, discipline, geestelijke creatie, spiritueel ego of welke staat van zijn of constructie dan ook kun je nu in vrijheid aanwezig komen in je lichaam. Dat is geen aarding of gronding maar de natuurlijke, organische, vloeibare en vanzelfsprekende aanwezigheid van je hele wezen als één geheel met je mens zijn. Daar zijn geen oefeningen, methoden, bewustzijn of handelingen voor nodig als het een staat van zijn ofwel belichaming is geworden. Elke houvast, bubbel, aangenomen werkelijkheid van een bron buiten jezelf en dat waarin je jezelf voorhoudt de waarheid te kennen kun je nu kiezen te ontmantelen. Je hebt geen houvast meer nodig omdat in de overgang naar een nieuwe werkelijkheid die vloeibare aanwezigheid in je lichaam als evolutiestap manifesteert. Natuurlijk kun je die beweging nog wel tegenhouden. Niet verwerkte trauma’s die als hardnekkige massa’s, gestolde energie of karmaknopen nog in je bestaan vullen de ruimte in je wellicht nog op. Het vrijlaten van die energie, die pijn en die afscheiding betekent het openen van de ruimte voor het belichamen van heel je wezen. Een bewuste en volledige incarnatie in dit lichaam.

En reken maar dat ik op dit pad in mijzelf nog het nodige ontdek en tegenkom. Tegelijk ervaar ik dat het vermogen om in de pijn die aan het licht komt aanwezig te zijn en vloeibaar te blijven toeneemt en een natuurlijk gegeven wordt. Daar is in wat eerst bewustzijn, aandacht en wellicht discipline vroeg een natuurlijkheid gekomen. Oude reactiepatronen, verkrampingen en het onwillekeurig afknijpen van de vernieuwing gebeurt niet meer als automatische piloot. Nu is er een vanzelfsprekende openheid, nieuwsgierigheid en dankbaarheid in de ervaring die zich aandient, wat die ervaring ook is. Het is bewust en/of onbewust mijn wens dit te ervaren wat nu in mijn leven verschijnt. Ik ben de bron, de oorsprong van alles dat ik ervaar. Hoe kan ik dan iets dan in mijn leven verschijnt nog afwijzen? Daarmee bekrachtig ik de afscheiding in mijzelf en die is op aan het lossen. In dat vloeibaar worden ervaar ik in belichaming samenvallen met de bron, met het goddelijke, met essentie en besef ik dat ik, zonder daar kracht voor te hoeven zetten, mijn mens zijn beschikbaar heb gesteld aan het goddelijke. Daar is ontzag voor het ontvouwen van het goddelijk plan en de moeiteloze belichaming van essentie ofwel het licht.

Wat ik doe om verder in die belichaming te openen is steeds dieper ontspannen, steeds meer beseffen dat ik niets meer hoef te zijn, niets meer hoef te weten, niets meer overeind hoef te houden, niets heb te verdedigen, te beschermen of aan te vallen. In die leegte ontmoet ik nu met enige regelmaat God en herken in die ontmoeting meer en meer mijzelf. Dat ik het zelf ben die wil wat God wil. Dat er steeds minder afscheiding of onderscheid is en al mijn ideeën over mijn belangrijk zijn op welke manier dan ook, inclusief mijn serieusheid over het werk dat ik hier kom doen, vallen uit elkaar. Een diepe eerbied voor wie ik van oorsprong ben. Voor de stilte, de leegte die God heet. De oneindigheid, de onvoorwaardelijkheid en de oneindige creativiteit, levendigheid en intelligentie die alles dat ik denk te weten en te moeten doen of zijn te boven gaat.

Ik stop er mee mijzelf te ervaren als belangrijk.
Ik ben niets.
Ik leef.

Over dit dagboek

Regelmatig deel ik inzichten, ervaringen, informatie en belevenissen over het proces van openen in Levend Meesterschap, multidimensionaal leven, een nieuwe werkelijkheid en de terugkeer van het heilige op aarde. Ik geniet ervan om in de vibratie van het nieuwe te schrijven en hoop dat mijn woorden je inspireren.

En, ik merk dat in deze vorm aandacht geven aan wat er in mij nieuw tot leven komt heerlijk is om te doen. Ik zie dat ik daarmee voeding geef aan een breed draagvlak voor wat ik vurig wens tot leven te zien komen in de vorm en op aarde: een verlichte nieuwe mensheid. Veel lees- en voelplezier.

Chris Pouw

Bekijk hoe wij omgaan met persoonsgegevens in onze Privacyverklaring.

ONTVANG NU HET
GRATIS E-BOOK!

 

OEFENING IN VERTROUWEN

Met deze oefening in vertrouwen neem je op eigen kracht stappen om vertrouwen binnenin jezelf terug te vinden en te herstellen.

You have Successfully Subscribed!