Selecteer een pagina

Het heilige niets doen ofwel leiden in stilte

Dagboek over Levend Meesterschap 24 maart 2018

Gisterenmiddag gaf ik een online sessie. Meteen aan het begin daarvan was voelbaar essentie ofwel het goddelijke levendig aanwezig in de uitwisseling. Zij vroeg zich hardop af hoe nu verder, waar nu vorm aan te geven en hoe dit uit te drukken in woorden. Ik vroeg haar naar wat ze voelde. Wat over was gebleven waren pulserende vonkjes licht, een diepe stilte en rust en het besef dat deze staat het meesterschap levend maakt in het mens zijn. Essentie, de goddelijke stroom, God in en en door het mens zijn heen. Omdat er in een mens laag het idee van een blokkade op spreken aan het licht kwam vroeg ik haar: ‘waar zijn ‘je’ woorden uit gemaakt?’ Met een prachtige rondgang door het goddelijke kwam het uiteindelijk samen in de kern: ‘liefde ofwel God’.

En ik zei haast niets, ik deed niets, er was geen verlangen, er hoefde niets bereikt te worden, er was geen doel. Er was alleen de houder van een online gesprek van een uur waarin iets gebeurde. Voor haar en mij zo klaar als een klontje dat geen van ons beide iets deed van wat er gebeurde anders dan het voelen en toelaten, resonantie en een heilige uitwisseling van meester tot meester. En zo werd duidelijk dat een hele diepe overgave nu geleefd kan worden op aarde. Een overgave aan het hoger zelf, essentie, het heilige. Dat in de stilte het goddelijke zich uitdrukt en vormgeeft aan een nieuwe werkelijkheid, een verlichte mensheid en ascensie. Dat leiding geven geen woorden en daden meer nodig heeft maar de stilte van God zelf uitdrukt op aarde. Dat is het heilige niets doen waardoor de hemel op aarde moeiteloos tot leven komt.

Daar ga ik voor: de laatste houvast laten gaan, de resten van pijn, lijden en angst doorzien, de laatste patronen en cycli ontmantelen en in de diepste overgave de angst en bescherming tegen de dichtheid van de duale of 3D werkelijkheid toestaan om te smelten en alles te ervaren tot in detail. Er weer mee samen te vallen zonder er iets van op te hoeven lossen of er iets aan te moeten veranderen. Het verandert zichzelf van binnenuit als ik in mijzelf de doorlopende beweging van verandering, evolutie ofwel ascensie ervaar. Toelaten wil ik het niet eens noemen omdat er eenvoudigweg geen verzet meer bestaat.

Ik hoop je te inspireren die stilte die groter, dieper en hoger is dan alles in jezelf te vinden, en de leiding die daar bestaat door je heen te laten komen. Ik nodig je uit je mens zijn beschikbaar te stellen aan het licht, essentie, het goddelijke ofwel God. Om dienstbaar te zijn aan de terugkeer van het heilige op aarde. Dank je.

 

 

 

Over dit dagboek

Regelmatig deel ik inzichten, ervaringen, informatie en belevenissen over het proces van openen in Levend Meesterschap, multidimensionaal leven, een nieuwe werkelijkheid en de terugkeer van het heilige op aarde. Ik geniet ervan om in de vibratie van het nieuwe te schrijven en hoop dat mijn woorden je inspireren.

En, ik merk dat in deze vorm aandacht geven aan wat er in mij nieuw tot leven komt heerlijk is om te doen. Ik zie dat ik daarmee voeding geef aan een breed draagvlak voor wat ik vurig wens tot leven te zien komen in de vorm en op aarde: een verlichte nieuwe mensheid. Veel lees- en voelplezier.

Chris Pouw

Ontvang Updates

Bekijk hoe wij omgaan met persoonsgegevens in onze Privacyverklaring.

ONTVANG NU HET
GRATIS E-BOOK!

 

OEFENING IN VERTROUWEN

Met deze oefening in vertrouwen neem je op eigen kracht stappen om vertrouwen binnenin jezelf terug te vinden en te herstellen.

You have Successfully Subscribed!