Selecteer een pagina

Levend Meesterschap is een kunst

Dagboek over Levend Meesterschap – 24 april 2018

In jou bestaat als potentie die unieke geascendeerde meester. Niet de Dalai Lama, niet Mooji en niet Bentinho Massaro maar jij. Degene die en datgene dat jij vergeten bent. Ook die ‘grote’ meesters gaan (achter de schermen) hun weg van transformatie. Net als jij zijn het zielen die een ervaring van mens zijn beleven. Dat hun bewustzijn is ontwikkeld tot de staat waarin zij nu aanwezig kunnen zijn heeft van hen, door vele ervaringen en levens heen, net zoveel gevraagd als nu van jou wordt gevraagd. Levend Meesterschap ervaar ik als een levenskunst. Elke kunst vraagt discipline en training om in beheersing te komen. Is het licht in jou aangegaan dan is er geen weg terug. Na het innerlijk ontwaken van de unieke meester in jou zal dat bewustzijn steeds meer ruimte in jou in gaan nemen. Om dat bewustzijn levend meesterschap te kunnen noemen moet je de weg gaan vinden in en door je lichaam heen.

Met de grote energetische verschuivingen, kosmische invloeden en de evolutie in en van het collectieve bewustzijn en het menselijk lichaam, word je in een intensief proces van ontmanteling van de dualiteit voorbereid op de herinnering, het toelaten, de integratie en uiteindelijk belichaming van jouw meesterschap. Alleen met jouw herkennen, erkennen en toelaten van dat proces van ascensie gebeurt integratie tot uiteindelijk jij en vele anderen in de belichaming komen. In resonantie op het openen van die mogelijkheid in het collectieve bewustzijn, in en door het lichaam heen, ontwaken dan van nature steeds meer mensen. Dualiteit smelt en de ruimte opent voor het tot leven komen van de meester in elk mens. Het heilige keert terug op aarde.

En, we staan nog maar aan het begin. Er is nog heel wat te ontmantelen en dat is wat jij te doen hebt als voorloper. Dat is wat ik te doen heb in mijzelf en waar ik mijn blauwdruk en talenten in vorm kan geven door innerlijk en in de wereld leiding te geven aan deze processen. Dat is geen ego keuze maar een natuurlijk leiderschap. Een gegeven dat geschreven staat in mijn blauwdruk. In vrijheid daaraan vormgeven ervaar ik als vervullend. Mijn wens is jou en ieder die op mijn weg komt te ontmoeten in dat unieke van de individuele goddelijke blauwdruk. Daar waar van nature bekend is wie je bent en wat jouw leven voor zin heeft. Wil jij het aangaan om daar in jezelf (verder) ruimte voor te gaan creëren en je de levenskunst die ik Levend Meesterschap noem eigen te maken?

De afgelopen weken reageerden een paar mensen op mijn dagboekbericht met de opmerking dat ik geen Levend Meester ben of dat ik mijzelf onterecht tot meester heb uitgeroepen. Dat is een veel voorkomend misverstand. Heel wat natuurlijke leiders worden momenteel vanuit niet geïntegreerde pijn ‘aangevallen’. Ik zal proberen uit te leggen wat ik bedoel.

Ik deel over mijn ervaringen in het proces van ontmanteling, transformatie, herinnering en integratie en de inzichten die daaruit voortkomen over wat meesterschap zou kunnen zijn. Wie weet herken jij jezelf daarin als lezer op jouw unieke weg en in jouw proces. Wellicht draag ik met mijn schrijfsels bij aan het voeding geven aan een nieuwe mogelijkheid van mens zijn met mijn eigen gezichtspunten en indrukken als uitgangspunt. Niets daarvan zie ik als vaststaande waarheid die ik moet verkondigen. Ik wens niets meer vast te leggen en steeds meer vloeibaar in mijn lichaam te bestaan. Ik zie en ervaar Levend Meesterschap niet als een titel maar als een staat van zijn die ik stap voor stap mij kan herinneren en daarna kan toe laten deel te worden van de mens die ik ben. Als dat proces van start is gegaan en opent in een bewustzijn dan is dat al verlichting en meesterschap. Dat nog niet het hele meesterschap is geïntegreerd spreekt voor zich. Dat is ook niet mogelijk omdat er geen einde is aan de verruiming van bewustzijn. Er kon oneindig gecreëerd en dus ervaren worden.

Ik zeg dus niet dat ik de Dalai Lama ben of Mooji. Ik wil niet de Dalai Lama of Mooji zijn. Ik ben Chris Pouw. Ik ben uniek en kies ervoor deze transitie bewust mee te maken, ten diepste te ervaren en door me heen te laten komen. Om alles dat ik zo zorgvuldig in mijzelf verstopt had aan het licht te laten komen, om mij diep te schamen, schuldig te voelen, om razend, woedend en vol van haat en afgunst te zijn, om open te gaan in extase, orgasme en het vrijlaten van mijn hele creatieve potentieel en veel meer. Ik zeg niet dat ik daar klaar mee ben of dat ik of wie dan ook Baghwan of mij moet worden. Het plaatje dat je hebt gemaakt van meesterschap kun je in de prullenbak gooien. Dat is een opkijken naar, een verlangen, een behoeftigheid. Een in de lineaire tijd in de toekomst geplaatste onhaalbare mogelijkheid. Voor sommigen is dat iets heiligs, dat ben jij niet en dat mag niemand anders willen zijn. In essentie ben je heilig. Of je dat als mens vorm kunt geven hangt van je keuzes af. Wel zeg ik dat als Levend Meesterschap een staat van zijn wordt er een beheersing is in het mens zijn waardoor in elke ervaring niet meer de duale reactie vanuit niet geïntegreerde pijn maar een liefdevolle en alles doordringende aanwezigheid van het goddelijke open gaat. Waar pijn aan het licht komt is het vermogen daar mee om te gaan getraind en na verloop van tijd ontmantelen de reactiepatronen om plaats te maken voor respons die doordrongen is van liefde en licht. Dat noem ik heilig. Dat zie en voel ik in ieder mens en in mijzelf steeds krachtiger tot leven komen. Ik ben heilig. En daarmee bedoel ik niet te zeggen dat de volledige betekenis daarvan nu door mij belichaamd is. Ik zeg wel dat ik bereid ben het hele proces om tot die ervaring te komen aan wil gaan en aan ga.

Dagelijks kies ik mijzelf daarin te trainen en het (verdere) smelten van de oude mens in mij toe te staan. Ik treedt bewust in contact met wie ik kan zijn en wie ik nu ben waardoor steeds meer van mijn potentieel opent. Een deel van de gewoontes, gedragspatronen en spierreflexen van de duale mens in mij bestaan nog in mijn herinnering en energie. Hoe verder ik transformeer hoe subtieler, intelligenter en hardnekkiger het wordt. Vaak lijkt het in die subtiliteit allemaal verdraaid veel op essentie maar bij nader onderzoek blijkt het soms alsnog een ego identiteit of verharding te zijn. In dat proces kunnen verdichte energie, hardnekkige massa’s ofwel trauma energie en pijn aan het licht komen en steeds directer vloeibaar worden. Een hele weg ben ik al gegaan en nog steeds kies ik elke dag opnieuw om wat in mij het goddelijke in de weg staat te ervaren, wat vast staat vloeibaar te laten worden en mijzelf leeg te maken in dienstbaarheid aan wie ik in wezen ben. Dat is waar ik voor gekozen heb voor dit leven. En reken maar dat ik onderweg meerdere keren heb opgegeven en onlangs nog bij het terugkeren van een herhalend patroon het bijltje erbij neer wilde gooien. Maar keer op keer opent door de ervaring heen de herinnering, de verdieping en de integratie tot in elke cel van mijn lichaam. En daar is die vervulling van de gevoelde ervaring van het samenvallen van mijn lichaam en persoonlijkheid met mijn essentie. God en ik zijn één. Met periodes is dat een staat van zijn die evolueert. En dan weer is er een verharding of verdichting die ervaren wil en moet worden. De periodes van eenheid met het goddelijke nemen toe in tijdsduur en intensiteit en de periodes van verdichting nemen af, net zo lang tot er geen verdichtingen, vernauwingen of verkrampingen meer optreden. En wat ik en jij dan gaan ervaren? De terugkeer van het heilige op aarde, de nieuwe aarde, een verlichte samenleving. Kies maar uit. Het zal allemaal wel manifesteren en iets heel anders zijn dan jij en ik ons nu kunnen voorstellen.

Over dit dagboek

Regelmatig deel ik inzichten, ervaringen, informatie en belevenissen over het proces van openen in Levend Meesterschap, multidimensionaal leven, een nieuwe werkelijkheid en de terugkeer van het heilige op aarde. Ik geniet ervan om in de vibratie van het nieuwe te schrijven en hoop dat mijn woorden je inspireren.

En, ik merk dat in deze vorm aandacht geven aan wat er in mij nieuw tot leven komt heerlijk is om te doen. Ik zie dat ik daarmee voeding geef aan een breed draagvlak voor wat ik vurig wens tot leven te zien komen in de vorm en op aarde: een verlichte nieuwe mensheid. Veel lees- en voelplezier.

Chris Pouw

Ontvang Updates

Bekijk hoe wij omgaan met persoonsgegevens in onze Privacyverklaring.

ONTVANG NU HET
GRATIS E-BOOK!

 

OEFENING IN VERTROUWEN

Met deze oefening in vertrouwen neem je op eigen kracht stappen om vertrouwen binnenin jezelf terug te vinden en te herstellen.

You have Successfully Subscribed!