Selecteer een pagina

Wat een immens potentieel ligt er besloten in mij, in jou en in de mensheid als geheel

Dagboekbericht – 10 oktober 2018

Nog zindert het in mij na in de opening die ik met de nieuwe maan van gisteren heb ervaren. Wie ik ben in de sterren komt hernieuwd op de voorgrond, levendiger dan in eerder ervaringen. Krachtiger, helderder en steviger. En een oude herinnering aan en gevoel van het misbruiken van het licht (het sterrenlicht ook) is op de achtergrond nog aanwezig. Geen schaamte meer of schuldgevoel. Wel nog een licht beurs gevoel van die pijn die vrij is gekomen die in het doorzien hoe ik dacht met licht bezig te zijn en toch vanuit niet-eigen bronnen, valse macht en afscheiding bezig was. Maar nu kies ik voor het licht. Het is een diep weten, innerlijk, dat er geen andere optie meer is. Dit is waar ik voor en vanuit leef. Het is dus een kiezen voor het licht dat niet tegen iets anders is of van iets anders af gaat maar in eenvoud de keuze die ik ervaar als toewijding aan wie ik ben en waarvoor ik hier ben. Het diepste commitment aan mijzelf.

En in de vrijheid, de opening en de stroming die deze beweging geeft (ik ervaar niet dat ik het zelf ben die het doet, wel ben ik het die het toelaat en in een actieve overgave ervaart wat er gebeurt) komt er een immens potentieel door mij heen waarvan ik nog niet weet hoe ik het vorm moet geven. Het staat in mij klaar. Ik hoef maar ja te zeggen. Het is er ook altijd geweest maar ik stond in de weg. Essentie, het goddelijke ofwel het licht kan elk moment ‘doorbreken’. Vorige week gebeurde het weer toen ik met mijn gezin in een ceremonie vorm gaf aan de volgende stap in onze verhuizing. Met een aantal kristallen maakten we een altaar. We maakten contact met alle te nemen stappen en vroegen het universum om ons daarin te steunen. Ik opende volledig en voelde mijn draagkracht. Eerder had ik die al eens gezien en gevoeld maar nu was het een fysieke ervaring. Eindelijk het hele leiderschap en een volwassenheid in het dragen van mijn licht. De tranen kwamen vrij in de diepgang in de hereniging met mijn ware zelf en het vrijkomen van de goddelijke creatiestroom door mij heen. Veel meer dan waar wij om gevraagd hadden kwam door mij en door ons heen. Mijn dochter tekende de poort van liefde die open was gegaan in onze basis (en zoals zij zei nu in en voor heel veel mensen) en daarna de nieuwe poort. Een sterrenpoort voor de hoogste liefde in het lichaam. Ons nieuwe huis is energetisch voorbereid. Het lichtveld is in opbouw en een prachtige sneeuwkwarts geode is onze kant opgekomen als versterker van het pure licht dat nu door ons heen komt en in ons samenzijn vermenigvuldigt. Waar wij samenzijn en neerstrijken gaat de poort voor de nieuwe kern van licht het hoogste licht uit de sterren open. Het voelt nog wat onwennig en tegelijk ook bekrachtigend in mezelf om het zo concreet op te schrijven.

Nu ik er niet meer voor ga staan maar er steeds meer mee samenval voelt het of ik voortdurend overstroom. Wat lagen die het daar nog niet helemaal mee eens zijn transformeren en dat voel ik in wat stijfheid in mijn lichaam, een verkoudheid die niet echt een verkoudheid is en een gevoel van hoogspanning. Jeetje wat heb ik veel te geven als ik mij volledig open of kan openen in deze stroom. Er zijn zoveel mogelijkheden en ik wil niet kiezen. Ik wil alles in mij, alles dat ik ben, tot uitdrukking brengen. Ik wil al mijn talenten, gaven en vermogens aanwenden en het geheel van mijn wezen tot uitdrukking brengen. En ik voel en weet dat er een vorm zal zijn waarin alles samenkomt. Ik blijf daarom zoveel mogelijk in ontspanning en rust de stappen nemen die zich aandienen.

Met het (re)organiseren van jezelf ga ook jij open om de immense potentie van de goddelijke creatiestroom door je heen te laten. Jij bent het niet die het doet. Het is essentie, het licht of het goddelijke dat altijd al door je heen komt, ook al merk je daar niets van. Word je je er bewust van dan verandert alles. Dan weet je wat je doet, is het jouw persoonlijke keuze en bewustzijn, ga je er niet meer mee aan de haal in duale vervormingen en kan dus het pure van de creatie door je heen komen in de volle potentie zonder dat jij iets doet of kracht zet. Potentie is geen kracht of krachtig zijn. Het is toelaten, overgave en moeiteloosheid in het ervaren van en als mens, in het menselijke aardse, bijdragen en vormgeven aan het goddelijke.

En dan heb ik het tot nu toe nog over jou alleen en mij alleen. Stel je voor dat wij samen komen en dat er zich meer mensen bij ons aansluiten die voorbij het persoonlijke komen. Die door zichzelf heen vallen of al zijn gevallen en niet langer meer leven voor zichzelf. Al die mensen zijn een bron van inspiratie voor vele anderen en stap voor stap, één voor één zullen steeds meer mensen zich openen om essentie door te laten. De lichtkracht neemt toe en in ontmoeting en samenkomst in dat heldere bewustzijn vermenigvuldigt het licht. De kracht neemt exponentieel toe en in dat gegeven kun je een begin maken met het beseffen van het potentieel dat in de mensheid besloten licht.

Wat gebeurt er als dat potentieel vrijkomt? Als steeds meer mensen voorbij zichzelf komen en beschikbaar zijn? Ik ben er klaar voor.

Over dit dagboek

Regelmatig deel ik inzichten, ervaringen, informatie en belevenissen over het proces van openen in Levend Meesterschap, multidimensionaal leven, een nieuwe werkelijkheid en de terugkeer van het heilige op aarde. Ik geniet ervan om in de vibratie van het nieuwe te schrijven en hoop dat mijn woorden je inspireren.

En, ik merk dat in deze vorm aandacht geven aan wat er in mij nieuw tot leven komt heerlijk is om te doen. Ik zie dat ik daarmee voeding geef aan een breed draagvlak voor wat ik vurig wens tot leven te zien komen in de vorm en op aarde: een verlichte nieuwe mensheid. Veel lees- en voelplezier.

Chris Pouw

Bekijk hoe wij omgaan met persoonsgegevens in onze Privacyverklaring.

ONTVANG NU HET
GRATIS E-BOOK!

 

OEFENING IN VERTROUWEN

Met deze oefening in vertrouwen neem je op eigen kracht stappen om vertrouwen binnenin jezelf terug te vinden en te herstellen.

You have Successfully Subscribed!