Selecteer een pagina

Leiding geven in Stilte

Dagboekbericht – 27 september 2018

Al weer even ben ik aan de slag sinds ik terug ben van de retreat in Zwitserland. In verwondering en tegelijkertijd in een helder en haast nuchter gewaarzijn merk ik hoe moeiteloos de mensen die ik ontmoet in contact komen met hun ware zelf en licht. Doordat in mij de keuze voor mijn licht tot in mijn basis leeft ben ik het nu helemaal niet meer als afgescheiden ego-ik die iets aan het doen is. Het gebeurt, ik ben getuige, ik aanschouw. Natuurlijk gebruik ik mijn talenten, vermogens en gaven maar niet meer in de vervormingen die ik zo lang geleefd heb. In de belichaming van de keuze voor het licht, die zich de komende tijd zal verdiepen, is het vanzelfsprekend dat de werkelijkheid waar ik al lang van droom moeiteloos manifesteert. Het gebeurt, in mij en door mij heen, in jou en door jou heen. Zo aanwezig zijn en leven noem ik Leiding geven in Stilte.

Zojuist ontmoette ik een klant die bij mij een Meestertraject volgt. Al meteen bij het begin van de sessie zag ik in haar ogen en energie dat er een keerpunt gaande was. Dat kan ik het beste beschrijven als de verschuiving van meesterleerling naar leerling meester. De meesterleerling is toegewijd aan het gaan van de innerlijke weg, transformatie van energie, lichaam en persoonlijkheidsstructuur en openen voor het hoger zelf. Een grote verandering van levensstijl, relaties en soms ook woon- en werkplek kan daarbij horen. In die verschuiving in bewustzijn veranderen zijn/haar gedrag en aanwezigheid van duaal naar eenheid, liefde en licht. In die fase gaat het vooral nog om het eigen proces en het doorzien van de valkuilen, gedragingen, automatische piloten en de eigen en niet-eigen bronnen die daaraan ten grondslag liggen. En tegelijk is er het openen voor een weer bekend raken met het ware zelf, het hoger zelf of het spirituele lichaam.

Als dan na verloop van tijd de verbinding met de eigen stroom, het eigen licht en het ware zelf herstelt, dan kan het bewustzijn nog verder verruimen. Het ‘grotere grotere plaatje’ komt in zicht. Dat bewustzijn ervaart niet alleen lokaal maar is zich bewust van waarneming en aanwezigheid op meerdere plekken tegelijk. Hier is betrokkenheid in een gesprek, daar is bewuste aanwezigheid en aandacht bij die vriend die op reis is en in een andere ruimte is er samenwerking met een entiteit uit het licht. Daar opent stap voor stap het bewustzijn van een leerling meester die zichzelf oefent om voorbij zichzelf te komen. Die leert, kiest en herkent dat hij/zij leeft voor de ander, voor het geheel, dienstbaar en nederig en zich gewaar is van het grotere geheel. Door dat verruimde bewustzijn werkt dat wat vele malen groter is dan de (afgescheiden) mens heen. God, het universum, het licht, de liefde, essentie of hét bewustzijn. In die stille aanwezigheid manifesteert vanzelf, zonder dat er iets gedaan wordt op eigen ik-kracht, zonder forceren of moeite, een nieuwe werkelijkheid. Is het geheel van die aanwezigheid, dat hele wezen, levendig in het lichaam dan is er geen uitleg of toestemming meer nodig. VanZelf manifesteert in en door zo’n mens heen het nieuwe dat in elk moment vanuit een lege ruimte tot leven komt voor iedereen, en, vanuit en als niets anders dan liefde. Zo aanwezig zijn noem ik leiding geven in stilte. Niemand merkt het op. Het behoeft geen erkenning, en er zijn geen woorden of gebaren voor nodig. Geen uitleg. En tegelijk is door al wat zo’n mens zegt en doet, door die stille aanwezigheid heen, moeiteloos en levendig het hele licht en alles dat van daaruit vanZelf manifesteert aanwezig.

Zo ervaar ik nu, terwijl ik schrijf hoe ik de klant die zojuist bij mij was verder begeleid, hoe ik betrokken ben bij de mensen die bij mij een abonnement of opleiding volgen, bij mijn ouders, mijn familie, mijn gezin, de verkoop van mijn oude huis, de energetische en stoffelijke manifestatie van mijn nieuwe huis, mijn collega’s, de retreat in de winter die ik vanmorgen uitschreef en vele andere bewegingen die in gang zijn. Alles tegelijk, moeiteloos, als één groot geheel waar het licht en de liefde die ik ben in en doorheen tot leven komt. Een grenzeloos potentieel komt daarin tot leven vanuit mijn basis. Zo leven en aanwezig zijn noem ik Levend Meesterschap.

En stel je maar eens voor hoe het hier op aarde zal zijn als steeds meer mensen kiezen zo te gaan leven, kiezen voor het licht, kiezen om dat licht te gaan belichamen en kiezen om leiding te geven in stilte. Ik zie het voor me. Ik voel het in elke cel van mijn lichaam. Ik ervaar hoe de energie en het licht voor die werkelijkheid door mij heen uitstromen deze wereld in. Via elk mens dat ik ken, en ieder mens die ik nog niet ken.

Wat ervaar jij als je het ‘grotere grotere plaatje’ in je bewustzijn neemt?

Over dit dagboek

Regelmatig deel ik inzichten, ervaringen, informatie en belevenissen over het proces van openen in Levend Meesterschap, multidimensionaal leven, een nieuwe werkelijkheid en de terugkeer van het heilige op aarde. Ik geniet ervan om in de vibratie van het nieuwe te schrijven en hoop dat mijn woorden je inspireren.

En, ik merk dat in deze vorm aandacht geven aan wat er in mij nieuw tot leven komt heerlijk is om te doen. Ik zie dat ik daarmee voeding geef aan een breed draagvlak voor wat ik vurig wens tot leven te zien komen in de vorm en op aarde: een verlichte nieuwe mensheid. Veel lees- en voelplezier.

Chris Pouw

Bekijk hoe wij omgaan met persoonsgegevens in onze Privacyverklaring.

ONTVANG NU HET
GRATIS E-BOOK!

 

OEFENING IN VERTROUWEN

Met deze oefening in vertrouwen neem je op eigen kracht stappen om vertrouwen binnenin jezelf terug te vinden en te herstellen.

You have Successfully Subscribed!