Selecteer een pagina

Niets is vanzelfsprekend – over eerbied, respect, commitment, dienstbaarheid en samenwerken in liefde

Dagboekbericht – 1 september 2018

Niemand in je leven, niets van wat zij voor jou en met jou doen en geen enkele relatie is vanzelfsprekend. De afgelopen dagen voel ik hoe ik met name met de mensen die het dichtst bij mij staan wat gewenning deed. Nu ervaar ik de diepgang en volheid van eerbied, respect, compassie en empathie. Helemaal aanwezig zijn met alles dat is, in mij, in de ander en door ons samen heen. Niets dat wordt aangeraakt in mij ga ik nog uit de weg omdat ik weet dat het in mij zal veranderen als ik er met mijn aandacht liefdevol in ervaar. Ik maak mee hoe daarmee mijn relaties verdiepen en verder open gaan en wat een geschenk ik mijzelf en daarmee de ander geef.

Eerder heb ik dit zeker ook ervaren maar nu voelt het als een fundament, als de basis van elke relatie die ik bewust en helder kies om aan te gaan en om in aanwezig te zijn. Een fundament voor commitment, niet aan de vorm van de relatie, maar aan het tot uitdrukking komen van mijn eigen licht en dat van ieder ander. En in de dankbaarheid die ik daarin voel stroomt liefde vrijuit en is er een innig in en door elkaar heen voelen en aanwezig zijn. De bereidheid alles in mijzelf en in en van de ander te willen integreren, kennen en beleven. Geen geheimen, verborgen agenda’s of voorwaarden meer maar open en ontvankelijk in overgave aan iets groters dat in de verbindingen en door deze relaties heen tot leven komt.

Hoe heb ik eerder mijn eigen niet geïntegreerde pijn af kunnen reageren op de mensen die bij mij bleven. Ja, net als velen kende ik de mogelijkheid niet en had ik mij het vermogen niet eigen gemaakt. En nog merk ik door de dagen heen hoe mijn oude gedrag nog bestaat en vanuit nog niet geïntegreerde pijn af en toe aan gaat staan. En nu zijn juist dat de mensen van wie ik weet en voel dat zij onvoorwaardelijk kiezen om met mij in relatie te zijn. En zijn dat de relaties waarin ik ervaar wat commitment is. Dat mijn hele wezen weet dat het mijn keuze is om in die relatie te zijn. Geen vraagtekens, geen twijfel, geen wantrouwen maar een diep weten dat het ja voor de relatie in beide mensen gevoeld wordt, geleefd wordt, geëerd wordt en gedragen wordt. Een volledig ja vanuit heel mijn wezen en dat hele wezen in de ander. Dat is wat ik een fundament van liefde noem.

Dat fundament is een basis waar vanuit het onmogelijke mogelijk wordt, het licht zich vermenigvuldigt, een grenzeloos potentieel vrij uitstroomt. Dat is een relatie waarin steeds de ruimte kan openen voor het nieuwe dat in de verbinding en door de relatie heen tot leven wil komen. Waar in dienstbaarheid de ruimte vrij is om gehoor te geven aan essentie. Om in overgave wat vanuit essentie wil manifesteren in en door het lichaam heen tot leven te laten komen en dan vanuit inspiratie, met alle talenten en vermogens waar ieder van ons over beschikt vorm te geven. Genietend en in vreugde breng ik samen met die mensen in de vorm tot leven wat iedereen en onszelf tegelijk dient. Dat noem ik samenwerken in liefde.

Over dit dagboek

Regelmatig deel ik inzichten, ervaringen, informatie en belevenissen over het proces van openen in Levend Meesterschap, multidimensionaal leven, een nieuwe werkelijkheid en de terugkeer van het heilige op aarde. Ik geniet ervan om in de vibratie van het nieuwe te schrijven en hoop dat mijn woorden je inspireren.

En, ik merk dat in deze vorm aandacht geven aan wat er in mij nieuw tot leven komt heerlijk is om te doen. Ik zie dat ik daarmee voeding geef aan een breed draagvlak voor wat ik vurig wens tot leven te zien komen in de vorm en op aarde: een verlichte nieuwe mensheid. Veel lees- en voelplezier.

Chris Pouw

Bekijk hoe wij omgaan met persoonsgegevens in onze Privacyverklaring.

ONTVANG NU HET
GRATIS E-BOOK!

 

OEFENING IN VERTROUWEN

Met deze oefening in vertrouwen neem je op eigen kracht stappen om vertrouwen binnenin jezelf terug te vinden en te herstellen.

You have Successfully Subscribed!