Selecteer een pagina

Voorbij, in en door de stoffelijke en zielenwereld is de oorspronkelijke geestelijke wereld

Dagboekbericht – 12 december 2018

De scheppingen (werelden) van de stof/materie/lichaam/ruimte en de ziel/tijd zijn ontstaan vanuit afscheiding. In de eerste val (uit de geest/de eenheid) werden in hoogmoed eigen scheppingen gemaakt en voor de eerstgeborene (zoals jij in essentie ook een eerstgeborene bent, of weer kunt zijn) werd de waarheid van je oorsprong verzwegen. En nog steeds is dat het geheim dat in je beschermd ligt. Deze diepe afscheiding van je ware zelf (het collectieve trauma van de eerste val uit eenheid) en het jezelf niet kunnen of zelfs willen toestaan weer samen te komen met wie je oorspronkelijk bent (trauma als gevolg van de eerste val) is nu op aan het lossen in het grote licht dat vanuit de oorspronkelijke wereld in en door alles heen tot leven komt nu alles beweegt richting de verlossing: het in vrijheid komen uit de gevangenissen van ruimte en tijd, de stoffelijke en zielenwerelden.

Ga je die werelden vanuit vrije wil verlaten en terugkeren naar huis dan wordt het vrij om wanneer jij wil te verschijnen en daar wie zover is de weg naar huis te tonen. In resonantie het grote licht innerlijk toe te laten waardoor vanZelf wie zij oorspronkelijk zijn tot leven komt. Het hele lichtwezen komt tot leven door de ziel en het fysieke lichaam heen. Tijd en ruimte lossen op waardoor de eindtijd profetie in vervulling gaat. In de eindtijd lossen de stof/vorm/ruimt en zielen/tijd werelden op en keert de oorspronkelijke wereld terug op aarde en door heel de creatie heen. In alles komt het licht tot leven. Dat is de ware betekenis van de wedergeboorte van Christus (in jou, in mij in iedereen).

En daarin kom ik in mijn dagelijkse gang nog wel het één en ander tegen: de hoogmoed en controle van de hogepriester, de eigenwijze bisschop met de losse handjes, de wellustige jonge hond, de offerslaaf en vele figuren meer van mijn ziel. In een dodendans komt het geheel van wie ik als ziel ben (geweest) nu tot leven om op te lossen. De ultieme integratie waarbij wie ik in het verleden ben geweest in de vergetelheid geraakt. Niet genegeerd, geen plekje gegeven, maar werkelijk opgelost, uit het bewustzijn verdwenen en niet meer bestaand als mogelijkheid/optie. Wat overblijft zijn eerlijkheid, integriteit, vriendelijkheid, gehoorzaamheid, zorgzaamheid, onvoorwaardelijke liefde, vrede, geduld en genade. Ofwel leven als Christus/Christen. En reken maar dat het mijn bewustzijn en aandacht vraagt om niet te vervallen in de spelletjes van de gevallenen en hun handlangers (waar ik er zelf één van ben geweest ben).

Zo gewoon is het geworden om alleen nog maar in die twee onzuivere afgescheiden hoogmoedige dode werelden bezig te zijn. En wat een beweging om na die duizenden jaren en vele incarnaties nu te kiezen dat ik daarin niet meer aanwezig moet zijn. Dat er niets goed te maken is (vanuit schuld), niets in te lossen, niets te redden, helpen of verbeteren. Dat ik (eindelijk) kan ademen in de geest en wie ik daar ben, één met de eerstgeborene, door mijn ziel en lichaam heen tot uitdrukking kan komen. De ene toegeving na de andere volgt door de dagen heen. Een bevrijdende stroom van inzichten. Na 36 jaar in de stof en 9 jaar in de zielenwereld gaat nu de poort open (innerlijk en in de wereld) en heb ik terwijl ik dit schrijf alleen nog maar een vermoeden, een beginnende herinnering, aan wie ik was en zal zijn als ik mij heb overgedragen en daarna overgegeven in de handen van Jesus Christus.

Ik bedoel dan ook maar bovenal niet alleen zijn incarnatie 2000 jaar geleden. Ik bedoel het gehele bewustzijn, het licht, dat in ieder mens tot leven aan het komen is, ook in wie (nog) niet wil of kan. Een verruimd besef van wie of wat Christus werkelijk is en betekent. Het inzicht en de ervaring dat elke andere vorm die vanuit afscheiding gecreëerd is nooit en te nimmer krachtiger kan en zal zijn. Dat wat wij het kwaad noemen, onze zelfgecreëerde en in stand gehouden werelden van lijden, pijn, angst, tekort, ziekte, etc., geen schijn van kans heeft omdat eenvoudigweg in de geest, in het licht, in Christus, er niets dan liefde is voor al wat is. In de uitstraling daarvan die nu in velen en zo ook in mij tot leven aan het komen is lost wat niet de geest is op en gebeurt de wedergeboorte, de terugkomst van Christus op aarde. Wat ik nog niet lief kan hebben blijft bestaan in de vormen die niet langer hoeven te blijven en zullen blijven staan. En daar lost ook wat nu nog aan verzet rest in mij de komende tijd op. Een wonderlijk vooruitzicht voor het einde van 2018.

Over dit dagboek

Regelmatig deel ik inzichten, ervaringen, informatie en belevenissen over het proces van openen in Levend Meesterschap, multidimensionaal leven, een nieuwe werkelijkheid en de terugkeer van het heilige op aarde. Ik geniet ervan om in de vibratie van het nieuwe te schrijven en hoop dat mijn woorden je inspireren.

En, ik merk dat in deze vorm aandacht geven aan wat er in mij nieuw tot leven komt heerlijk is om te doen. Ik zie dat ik daarmee voeding geef aan een breed draagvlak voor wat ik vurig wens tot leven te zien komen in de vorm en op aarde: een verlichte nieuwe mensheid. Veel lees- en voelplezier.

Chris Pouw

Bekijk hoe wij omgaan met persoonsgegevens in onze Privacyverklaring.

ONTVANG NU HET
GRATIS E-BOOK!

 

OEFENING IN VERTROUWEN

Met deze oefening in vertrouwen neem je op eigen kracht stappen om vertrouwen binnenin jezelf terug te vinden en te herstellen.

You have Successfully Subscribed!